Belang van recycling

belang-1 Belang van recycling

Belang van recycling

IMG-20230701-WA0002-1024x576 Belang van recycling

De lidbedrijven van de Branchevereniging Mobiele Recycling vervullen een belangrijke maatschappelijke taak, namelijk het omzetten van steenachtige afvalstoffen in recyclinggranulaten. Deze afvalstoffen komen vrij bij het demonteren, slopen, renoveren, bouwen en produceren van bouwstoffen.

Door afvalstoffen te recyclen in plaats van te storten, wordt in Nederland voorkomen dat jaarlijks ongeveer 35 miljoen kubieke meter steenachtige afvalstoffen worden gestort. Dit is een volume dat overeenkomt met 10.000 olympische zwembaden. Door circa 23 miljoen ton recyclinggranulaat te produceren, hoeft eenzelfde hoeveelheid aan hoogwaardig zand en grind niet uit de natuur te worden gehaald. Omdat steenachtige afvalstoffen overal vrijkomen en recyclinginstallaties in geheel Nederland actief zijn, wordt met recycling, in vergelijking met de ontginning van primaire grondstoffen, een grotere transportefficiency bereikt. Het komt er dus op neer dat minder kilometers worden gereden, minder diesel noodzakelijk is en minder CO2– en andere emissies in de lucht terechtkomen. Daarnaast wordt het wegennet minder belast met minder risico op ongevallen met slachtoffers. Als dan ook nog eens zo veel mogelijk op het sloop- of wegenbouwproject wordt gerecycled, is de winst en efficiency nog groter. Dan worden de afvalstoffen namelijk omgezet in recyclinggranulaten die voor een groot deel kunnen worden toegepast in de nieuwe ontwikkelingen ter plaatse (100 % Cradle to Cradle of C2C).

dir Belang van recycling