Kwaliteitsgarantie BRL 2506

20160420_105530 Kwaliteitsgarantie BRL 2506

Kwaliteitsgarantie BRL 2506

image00003-2-1024x811 Kwaliteitsgarantie BRL 2506
20110411_samenstellingsproef-Raijmakers-Intron_10-300x225 Kwaliteitsgarantie BRL 2506

Wanneer recyclinggranulaten in plaats van primaire grondstoffen worden toegepast in funderingen onder asfalt, in milieugevoelige gebieden met hoog water, in dijken, in asfalt of in beton, is het essentieel dat de kwaliteit van de recyclinggranulaten wordt gegarandeerd.

De lidbedrijven van de Branchevereniging Mobiele Recycling garanderen de kwaliteit door de recyclinggranulaten aantoonbaar te laten voldoen aan beoordelingsrichtlijn BRL 2506 (zie “Downloads).

Een aantal keer per jaar bezoekt een auditor van een geaccrediteerde certificatie-instelling de certificaathouder om te beoordelen of deze werkt conform BRL 2506. Naast aangekondigde bezoeken vinden ook onaangekondigde bezoeken plaats en gaat het dus om een volkomen onverwachte audit. Naast de bezoeken die de auditor bij de certificaathouder aflegt, kan de auditor het bedrijf en de input, productie, output en analyseresultaten op afstand volgen via een digitaal kwaliteitssysteem onder de naam “iQ recycling”. Dit programma bevat digitale bruggen met laboratoria zodat de certificaathouder de analyseresultaten niet zelf kan wijzigen. Ook heeft dit programma een koppeling met een gps-tracker op de recyclinginstallatie zodat te allen tijde kan worden gevolgd waar de breker wat en tot wanneer aan het produceren is.

Per partij van 5.000 ton of minder wordt de milieuhygiënische kwaliteit beoordeeld via een bonus/malus-systeem waarbij meer moet worden gekeurd indien de milieukwaliteit minder goed is. Zeer geregeld (elke maand of kwartaal) worden de civieltechnische parameters zoals de vlakheidsindex en de LA-waarde bepaald. Elke productiedag worden de korrelverdeling en de samenstelling gecontroleerd. Kortom, de kwaliteit van de recyclinggranulaten wordt continu onder de loep genomen. Bovendien worden meerdere keren per jaar monsters genomen door een geaccrediteerde monsternemer ter controle.

toren-2 Kwaliteitsgarantie BRL 2506
mn Kwaliteitsgarantie BRL 2506