Sociaal ondernemen

20150521_Bos-door-bomen_banner Sociaal ondernemen

Sociaal ondernemen

Sociaal ondernemen, duurzaam ondernemen of maatschappelijk ondernemen is een vorm van ondernemen gericht op economische prestaties (Profit), met respect voor sociale aspecten (People), binnen de ecologische randvoorwaarden (Planet) : de zogenoemde “triple P”-benadering.

De lidbedrijven van de Branchevereniging Mobiele Recycling hechten grote waarde aan sociaal ondernemen. Met name de opdrachtgevers van grote werken stellen het steeds meer op prijs dat het recyclingbedrijf niet enkel een lage prijs aanbiedt, maar ook rekening houdt met de maatschappelijke impact. Aan de hand van de volgende elementen bereiken de aangesloten bedrijven een positieve maatschappelijke impact :

  • Recyclinggranulaten in plaats van primaire grondstoffen : minder ontginning, minder transport, minder energieverbruik, minder CO2-uitstoot (Planet).
  • Hoogwaardige kwaliteit van recyclinggranulaten vergelijkbaar met de kwaliteit van primaire grondstoffen en bovendien zelfs goedkoper (Profit).
  • Zo veilig mogelijke arbeidsomstandigheden en zo weinig mogelijk hinder voor de omwonenden (People).
  • Zo veel mogelijk recyclinginstallaties op grote sloop- en wegenwerken waar de recyclinggranulaten vervolgens in de nieuwe infrastructuur worden toegepast. Dit spaart kosten, maar ook dieselverbruik en dus emissies van CO2, NO2 en fijn stof (Planet en Profit).
  • Steeds meer elektrische installaties : Bij elektrische recyclinginstallaties zijn de meeste motoren elektrisch en wordt de elektriciteit daar waar nodig, bijvoorbeeld bij de rupsen, omgezet in hydraulische druk. Door deze ontwikkeling wordt 30 % energie bespaard en hebben de installaties een veel langere levensduur (Planet en Profit).
eek Sociaal ondernemen
1 Sociaal ondernemen
2 Sociaal ondernemen
3 Sociaal ondernemen
4 Sociaal ondernemen
asbest2 Sociaal ondernemen
6 Sociaal ondernemen
7 Sociaal ondernemen
8 Sociaal ondernemen