Verder uitstel Omgevingswet tot 1 januari 2024

De invoering van de Omgevingswet is opnieuw uitgesteld. De wet, die reeds in 2016 werd aangenomen, wordt per 1 januari 2024 van kracht. Dat heeft de Eerste Kamer onlangs beslist.

De gevolgen van de inwerkingtreding van de Omgevingswet voor de sector zijn aanzienlijk. Zo komt bijvoorbeeld niet alleen het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval te vervallen, maar ook de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

2024 Verder uitstel Omgevingswet tot 1 januari 2024 Wetgeving