Voorbereiding op inspecties

IMG_2271 Voorbereiding op inspecties

Voorbereiding op audits en inspecties

voorbereiding Voorbereiding op inspecties

De Branchevereniging Mobiele Recycling biedt ondersteuning bij de toetredingsaudit die de certificatie-instelling bij een kandidaat-certificaathouder uitvoert in het kader van het certificatietraject ingevolge BRL 2506. Begeleiding is ook mogelijk vanaf het ogenblik dat een bedrijf het certificaat heeft behaald.

Lidbedrijven kunnen zich grondig voorbereiden op bezoeken van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), toezichthouder van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat door middel van kant-en-klare checklists. Bovendien vindt op dit vlak geregeld informatiewisseling tussen de lidbedrijven onderling plaats (benchmarking & benchlearning).

insp-1024x1019 Voorbereiding op inspecties