Nederlandse en Europese normen

20130403_Oosterbeek_038 Nederlandse en Europese normen

Nederlandse en Europese normen

Europese normen (EN) worden opgesteld door Technische Commissies (TC) in Europees verband en vervolgens in Nederlandse normen (NEN-EN) vertaald door het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN). Europese normen bieden een waaier aan eisen waaruit de nationale overheden kunnen kiezen.

De milieueisen die in BRL 2506 worden opgelegd, inclusief de asbesteis, zijn terug te vinden in de Regeling bodemkwaliteit. Verder bevat BRL 2506 nog eisen in verband met analyse (AP04 voor milieu en Europese normen voor civieltechnische beproevingen) en monsterneming (BRL SIKB 1000 in combinatie met protocol 1002). Al met al is BRL 2506 dus een complex samenspel tussen verschillende normen, wet- en regelgevingen.

Alle relevante Europese normen maken deel uit van de gebruiksvriendelijke app “iQ recycling”. Deze app legt met andere woorden de link naar de complexe wereld van Europese normering.

normen Nederlandse en Europese normen